top

Şcoala nr. 162 în prezent
I.       DATE  GENERALE  DESPRE  ŞCOALĂ

·         Denumirea: Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 162

·         Localitatea si judetul: Bucuresti, sector 1

·         Adresa: Str. Copsa Mica, Nr. 1

·         Telefon si fax: 021.220.54.84

·         Blog: www.scoala162.blogspot.com

·         Mail: scoala162@yahoo.com

·         Site:  www.scoala162.ro

·         Accesul (mijloace de transport): tramvaiul 11, autobuzele 162, 163

·         Numele si prenumele directorului: Stoican Dorin

·         Numele si prenumele secretariului scolii, al contabilului si al administratorului: Stanciu Carmen Nicoleta, Dragan Mihail, Musat Doinita

 

II.   SCURT  ISTORIC

·         Anul infiintarii 1919

 • Nivelul de studii la infiintare a fost de scoala primara cu clasele I-IV. Din 1953 a devenit scoala cu clasele I-VIII. In anul 2006 fosta Gradinita nr. 186 a fost comasata cu Scoala cu clasele I-VIII, rezultand o singura unitate cu personalitate juridica: Scoala cu clasele I-VIII nr. 162 Bucuresti.

 

III.   PREZENTAREA ACTUALĂ

 • tipul de scoala: scoala cu clasele I-VIII
 • procesul de invatamant se desfasoara pe 4 nivele :

o   invatamant  prescolar - 4 grupe de gradinita cu program prelungit – 100 elevi

  • invatamant  primar – schimbul I   
   • clasa I             2  clase 53 elevi
   • clasa a II a      2  clase 56 elevi
   • clasa a III a     2  clase 52 elevi

§  clasa a IV        3  clase 69 elevi

  • invatamant  gimnazial – schimbul II
   • clasa a V a      2 clase 48 elevi
   • clasa a VI a     2 clase 38 elevi
   • clasa a VII a   2 clase 44 elevi

§  clasa a VIII a  2 clase 43 elevi

o   invatamant de tip A Doua Sansa - patru grupe de studiu cu 80 de cursanti

o   proiectul  strategic  ID 61460 - 115 elevi

 • personal didactic: educatori debutanti, definitiv, gradul I,

        invatatori debutanti, gradul II si gradul I,

        institutori I si II,

        profesori debutanti, defintiv, gradul II, gradul I

·         Gradul (indicele) de utilizare a laboratoarelor scolare, salilor specializate si atelierelor este de 100%.

·         Frecventa elevilor este de 85%. In scoala functioneaza o comisie de urmarire a frecventei elevilor care prezinta rapoarte sintetice, lunar, in sedintele Consiliului de Administratie al scolii. Parintii elevilor cu peste 10 absente nemotivate sunt informati prin scrisori recomandate.

 

IV.  INFORMATII  PENTRU  CONDUCERE

% Orarul

·         orar invatamant prescolar;

·         orar invatamant primar;

·         orar invatamant gimnazial;

·         orar invatamant “a doua sansa”;

·         orar pe clase;

·         orar pe cadre didactice.

% Planul de scolarizare si realizarea lui pe structura

·         plan de scolarizare invatamant prescolar - realizat

·         plan de scolarizare invatamant primar – realizat

·         plan de scolarizare invatamant gimnazial– realizat

·         plan de scolarizare invatamant a  doua sansa  ”  –  realizat

% Gradul (indicele) de utilizare a spatiilor de invatamant;

% Gradul (indicele) de utilizare a laboratoarelor scolare, salilor specializate si atelierelor;

% Frecventa elevilor;

% Frecventa cadrelor didactice;

% Situatia notarii (ritmicitatea);

% Graficul meditatiilor si al consultatiilor; 

% Garficul pregatirii elevilor capabili de performante superioare;

% Graficul si tematica sedintelor consiliului profesoral;

% Graficul si tematica sedintelor consiliului de administratie;

% Graficul si tematica sedintelor catedrelor sau comisiilor metodice;

% Graficul si participarea la actiunile metodice organizate de inspectoratul scolar;

% Graficul cu sedintele din afara scolii la care urmeaza sa participe directorul si problemele care vor fi discutate acolo;

% Bugetul de venituri si cheltuieli:

·        situatia realizarii veniturilor;

·        situatia cheltuielilor;

·        noi surse de venituri;

·        cheltuieli neprevazute; 

% Planul de investitii si graficul de realizare a lucrarilor incepute, comparativ cu termenele stabilite;

% Planul de productie si graficul realizarii lui (fizic si valoric);

% Planul de prestatii servicii si graficul realizarii (fizic si valoric);

% Planul de aprovizionare;

% Planul de cercetare stiintifica si graficul realizarii lui;

% Planul de perfectionare a pregatirii personalului didactic;

% Alte planuri si grafice, in functie de etapa anului scolar (serbari scolare, planul si graficul actiunilor organizate de scoala pentru vacante, de exemplu), de anumite evenimente (aniversari, comemorari) etc.;

% Termene scadente (indiferent de actiune) intr-o saptamana si intr-o luna;

% Evenimente deosebite petrecute in scoala:

·         la nivelul elevilor;

·         la nivelul personalului didactic;

·         la nivelul personalului administrativ.

Se va mentiona (cand este cazul) cine a fost informat de la inspectoratul scolar si cand anume despre producerea acestor evenimete.

% Situatia sanctiunilor acordate:

·         elevilor;

·         personalului didactic;

·         celuilalt personal;

% Alte date si informatii considerate relevante de conducerea scolii.

MOTTO-UL   ŞCOLII   NOASTRE

spacer Nu se cere pentru a fi bun învăţător decât puţină dar temeinică ştiinţă, bunul simt comun şi destulă iubire către popor, căci iubirea, când e vorba de alţii, e un învăţător atât de bun ca nevoia, când e vorba de tine însuţi.

Ioan Slavici - Opere


NOUTĂŢI

26 Aprilie 2011

Începe şcoala, vacanţa s-a încheiat.

Citiţi mai mult »

4 Mai 2011

Se desfasoară un schimb de bune practici în cadrul proiectului “ S O S ” POSDRU/91/2.2/S/61460 2010-2013 cu tema “ SOLUTII INOVATIVE SI OPORTUNITATI PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI, PARTICIPARII SI SUCCESULUI SCOLAR IN INVATAMANTUL OBLIGATORIU ”Participă experţi din cadrul ISJ BUZAU, ISMB BUCURESTI şi expert ITALIA.

Citiţi mai mult »

9 Mai 2011

ZIUA ŞCOLII – aniversarea a 77 de ani de la înfiinţare
Ziua Europei

Citiţi mai mult »

• Excursie tematică la Sibiel
• Vizionarea unei piese de teatru la Teatrul Naţional Bucureşti
• Vizită la Muzeul Dimitrie Leonida
• Vizită la Palatul Mogoşoaia

Citiţi mai mult »

1 Iunie 2011

Ziua Copilului – carnaval

Citiţi mai mult »

5 Iunie 2011

Ziua Mediului Înconjurător

Citiţi mai mult »

Lansare site-ul şcolii noastre !!!
Publicare revista şcoalii cu nr. 3
• Excursie tematică pe Valea Prahovei
• Prelucrarea Legii nr. 143 cu privire la combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

CALENDAR OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR

29 Aprilie 2011 -- FOTBAL I-IV -- Faza pe sector

15 Mai 2011 -- FOTBAL I-IV -- Faza pe municipiu

Citiţi mai mult »


VREMEA


bottom