top

Şcoala nr. 162 în prezent
I.       DATE  GENERALE  DESPRE  ŞCOALĂ

·         Denumirea: Şcoala Gimnazială nr. 162

·         Localitatea şi judeţul: Bucureşti, sector 1

·         Adresa: Str. Copşa Mică, Nr. 1A

·         Telefon şi fax: 021.220.54.84

·         Blog: www.scoala162.blogspot.com

·         Mail: scoala162@yahoo.com

·         Site:  www.scoala162.ro

·         Accesul (mijloace de transport): tramvaiul 11, autobuzele 162, 163

·         Numele şi prenumele directorului: Stoican Dorin

·         Numele şi prenumele directorului adjunct: Birnberg Carmen Isabela

·         Numele şi prenumele secretarului şcolii, al contabilului şi al administratorului:
Chivu Mariana Corina
Medar Daniel
Muşat Doiniţa

 

II.   SCURT  ISTORIC

·         Anul înfiinţării 1919

 • Nivelul de studii la înfiinţare a fost de şcoală primară cu clasele I-IV. Din 1953 a devenit şcoală cu clasele I-VIII. În anul 2006 fosta Grădiniţă nr. 186 a fost comasată cu Şcoala cu clasele I-VIII, rezultând o singură unitate cu personalitate juridică: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 162 Bucureşti, respectiv, Şcoala Gimnazială nr. 162 Bucureşti.

 

III.   PREZENTAREA ACTUALĂ

 • tipul de şcoală: şcoală cu clasele I-VIII
 • procesul de învăţământ se desfaşoară pe 4 nivele :

o   învăţământ  preşcolar - 3 grupe de grădiniţă cu program prelungit – 74 elevi

  • învăţământ  primar – schimbul I   
   • clasa P 2 clase 51 elevi
   • clasa I 2 clase 58 elevi
   • clasa a II a 2 clase 60 elevi
   • clasa a III a 2 clase 52 elevi
   • clasa a IV a 3 clase 73 elevi
  • învăţământ  gimnazial – schimbul II
   • clasa a V a 2 clase 57 elevi
   • clasa a VI a 2 clase 47 elevi
   • clasa a VII a 2 clase 48 elevi
   • clasa a VIII a 3 clase 52 elevi

o   învăţământ de tip A Doua Şansă - două grupe de studiu cu 37 de cursanţi

o   proiectul  strategic  ID 61460 - 115 elevi

 • personal didactic:
 • educatori debutanţi, definitiv, gradul I, 

  învăţători debutanţi, gradul II şi gradul I,

  institutori I şi II,

  profesori debutanţi, defintiv,gradul II, gradul I

·         Gradul (indicele) de utilizare a laboratoarelor şcolare, sălilor specializate sşi atelierelor este de 100%.

·         Frecvenţa elevilor este de 85%. În şcoală funcţionează o comisie de urmărire a frecvenţei elevilor care prezintă rapoarte sintetice, lunar, în şedinţele Consiliului de Administraţie al şcolii. Părinţii elevilor cu peste 10 absenţe nemotivate sunt informaţi prin scrisori recomandate.

 

IV.  INFORMAŢII  PENTRU  CONDUCERE

% Orarul

·         orar învăţământ preşcolar;

·         orar învăţământ primar;

·         orar învăţământ gimnazial;

·         orar învăţământ “a doua şansă”;

·         orar pe clase;

·         orar pe cadre didactice.

% Planul de şcolarizare şi realizarea lui pe structură

·         plan de scolarizare învăţământ preşcolar - realizat

·         plan de şcolarizare învăţământ primar – realizat

·         plan de şcolarizare învăţământ gimnazial– realizat

·         plan de şcolarizare învăţământ a  doua şansă  ”  –  realizat

% Gradul (indicele) de utilizare a spaţiilor de învăţământ;

% Gradul (indicele) de utilizare a laboratoarelor şcolare, sălilor specializate şi atelierelor;

% Frecvenţa elevilor;

% Frecvenţa cadrelor didactice;

% Situaţia notării (ritmicitatea);

% Graficul meditaţiilor şi al consultaţiilor; 

% Garficul pregătirii elevilor capabili de performanţe superioare;

% Graficul şi tematica şedintelor consiliului profesoral;

% Graficul şi tematica sedinţelor consiliului de administraţie;

% Graficul şi tematica şedintelor catedrelor sau comisiilor metodice;

% Graficul şi participarea la acţiunile metodice organizate de inspectoratul şcolar;

% Graficul cu sedinţele din afara şcolii la care urmează să participe directorul şi problemele care vor fi discutate acolo;

% Bugetul de venituri şi cheltuieli:

·        situaţia realizării veniturilor;

·        situaţia cheltuielilor;

·        noi surse de venituri;

·        cheltuieli neprevăzute; 

% Planul de investiţii şi graficul de realizare a lucrărilor începute, comparativ cu termenele stabilite;

% Planul de producţie şi graficul realizării lui (fizic şi valoric);

% Planul de prestaţii servicii şi graficul realizării (fizic şi valoric);

% Planul de aprovizionare;

% Planul de cercetare ştiinţifica şi graficul realizării lui;

% Planul de perfecţionare a pregătirii personalului didactic;

% Alte planuri şi grafice, în funcţie de etapa anului şcolar (serbări şcolare, planul şi graficul acţiunilor organizate de şcoală pentru vacanţe, de exemplu), de anumite evenimente (aniversări, comemorări) etc.;

% Termene scadente (indiferent de acţiune) într-o săptămână şi într-o lună;

% Evenimente deosebite petrecute în şcoală:

·         la nivelul elevilor;

·         la nivelul personalului didactic;

·         la nivelul personalului administrativ.

Se va menţiona (când este cazul) cine a fost informat de la inspectoratul şcolar şi când anume despre producerea acestor evenimente.

% Situaţia sancţiunilor acordate:

·         elevilor;

·         personalului didactic;

·         celuilalt personal;

% Alte date şi informaţii considerate relevante de conducerea şcolii.

MOTTO-UL   ŞCOLII   NOASTRE

spacer Nu se cere pentru a fi bun învăţător decât puţină dar temeinică ştiinţă, bunul simţ comun şi destulă iubire către popor, căci iubirea, când e vorba de alţii, e un învăţător atât de bun ca nevoia, când e vorba de tine însuţi.

Ioan Slavici - Opere


NOUTĂŢI

26 Aprilie 2011

Începe şcoala, vacanţa s-a încheiat.

Citiţi mai mult »

4 Mai 2011

Se desfasoară un schimb de bune practici în cadrul proiectului “ S O S ” POSDRU/91/2.2/S/61460 2010-2013 cu tema “ SOLUTII INOVATIVE SI OPORTUNITATI PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI, PARTICIPARII SI SUCCESULUI SCOLAR IN INVATAMANTUL OBLIGATORIU ”Participă experţi din cadrul ISJ BUZAU, ISMB BUCURESTI şi expert ITALIA.

Citiţi mai mult »

9 Mai 2011

ZIUA ŞCOLII – aniversarea a 77 de ani de la înfiinţare
Ziua Europei

Citiţi mai mult »

• Excursie tematică la Sibiel
• Vizionarea unei piese de teatru la Teatrul Naţional Bucureşti
• Vizită la Muzeul Dimitrie Leonida
• Vizită la Palatul Mogoşoaia

Citiţi mai mult »

1 Iunie 2011

Ziua Copilului – carnaval

Citiţi mai mult »

5 Iunie 2011

Ziua Mediului Înconjurător

Citiţi mai mult »

Lansare site-ul şcolii noastre !!!
Publicare revista şcoalii cu nr. 3
• Excursie tematică pe Valea Prahovei
• Prelucrarea Legii nr. 143 cu privire la combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

CALENDAR OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR

29 Aprilie 2011 -- FOTBAL I-IV -- Faza pe sector

15 Mai 2011 -- FOTBAL I-IV -- Faza pe municipiu

Citiţi mai mult »


VREMEA


bottom