Şcoala Gimnazială nr. 162, Bucureşti a luat fiinţă în anul 1919. La început nu a beneficiat de un imobil propriu, iar procesul didactic se  desfăşura  în  cămăruţe închiriate de la  diverşi proprietari  din zonă. Cartierul se numea Giuleşti Ţigănie şi aparţinea, din punct de vedere administrativ, de comuna Roşu din judeţul Ilfov.

  •       În iunie 1929, moşierul  Alexandru Al. Costescu donează  terenul  pe care se va construi actualul  imobil al  şcolii, Piaţa  Giuleşti, biserica Adormirea  Maicii  Domnului, actual  Şcoala Gimnazială nr. 182 (şcoală ce poartă şi denumirea de Alexandru Costescu) şi ştrandul Giuleşti.
  •      În anul 1934 este construit parterul actualei clădiri.
  •      În timpul celui de-al doilea război mondial, imobilul şcolii a servit drept adăpost antiaerian precum şi sală de mese pentru populaţia săracă din zonă.
  •       Datorită creşterii populaţiei şcolare, în anul 1958 este adăugat încă un nivel la vechiul imobil.
  •      În anul 1972 este înlocuit sistemul de încălzire, trecându-se la sobe cu gaze, care au înlocuit sobele cu lemne. În acelaşi an, grupurile sanitare sunt mutate în interiorul şcolii, beneficiind şi de apă menjeră.
  •      În anul 2004 este finalizată   construirea unei moderne săli de educaţie fizică cu o suprafaţă de  800  metri  pătraţi,  4 vestiare  pentru  elevi, 2 vestiare  pentru  cadrele didactice etc. În anul şcolar 2005/2006 procesul didactic s-a desfăşurat, datorită lucrărilor de consolidare care au avut loc la imobilul  şcolii,  în căminele  Grupului Şcolar pentru Transporturi Căi Ferate, actualul Colegiul Tehnic Mihai I, în săli de clasă improvizate din dormitoarele căminului şcolar.
  •       De la 15 septembrie 2006, procesul de învăţământ se desfăşoară în sediul şcolii din stradă Copşa Mică   nr. 1A,  într-unul  dintre  cele  mai  frumoase  imobile  de  învăţământ  de pe raza sectorului 1 (mobilier şcolar  nou, un  modern  sistem  de  încălzire  deservit  de  două  centrale  termice performante, amenajarea bazei sportive în aer liber etc.) și care, din anul 2014, este și mansardat astfel încât suprafața sa se extinde.     

De-a lungul timpului, Şcoala Gimnazială nr. 162, Bucureşti a purtat mai multe denumiri:

• 1919-1920 Şcoala rurală primară din comuna Roşu;

• 1920-1921 Şcoala cu clasele I-II şi III-IV mixt din comună Roşu;

• 1921-1922 Şcoala cu clasele I-II, III, IV, V mixt din comună Roşu;

• 1927-1928 Şcoala primară mixtă Costeasca;

• 1929-1930 Şcoala Costeasca;

• 1930-1935 Şcoala primară mixată Voievodul Mihail;

• 1935-1940 Şcoala Costeasca Marele Voievod Mihai;

• 1940-1945 Şcoala primară de băieţi Triaj;

• 1945-1950 Grupul Şcolar 16 februarie;

• 1950-1953 Şcoala elementară 16 februarie;

• 1953-1964 Şcoala elementară nr. 162;

• 1964-1984 Şcoala generală nr. 162;

• 1984 – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 162 Bucureşti;

• 2012 – Şcoala Gimnazială nr. 162, Bucureşti

     Din septembrie 2006, Şcoala Gimnazială Nr. 162 fuzionează cu Grădiniţa nr. 186.  În urmă acestei fuziuni formele de învăţământ urmate în cadrul unităţii sunt:
• Învăţământ preşcolar;
• Învăţământ primar;
• Învăţământ gimnazial;
• Invatammant de tip A doua şansă;