Școala Gimnazială Nr. 162 București, sector 1

( cartier Giulești )

 

Şcoala Gimnazială nr. 162 Bucureşti a luat fiinţă în anul 1919 împreună cu alte două unități de învățământ reprezentative din sectorul 1, Colegiul Național Aurel Vlaicu și Colegiul Național Ion Neculce, imediat după sfârșitul primului război mondial. La început nu a beneficiat de un imobil propriu. Procesul didactic se desfăşura  în  cămăruţe închiriate de la  diverşi proprietari  din zonă. Cartierul se numea Giuleşti Ţigănie şi aparţinea, din punct de vedere administrativ, de comuna Roşu din judeţul Ilfov.

De-a lungul timpului, Şcoala Gimnazială nr. 162 Bucureşti a purtat mai multe denumiri:

 • 1919-1920 Şcoala rurală primară din comuna Roşu;
 • 1920-1921 Şcoala cu clasele I-II şi III-IV mixt din comună Roşu;
 • 1921-1922 Şcoala cu clasele I-II, III, IV, V mixt din comună Roşu;
 • 1927-1928 Şcoala primară mixtă Costeasca;
 • 1929-1930 Şcoala Costeasca;
 • 1930-1935 Şcoala primară mixată Voievodul Mihail;
 • 1935-1940 Şcoala Costeasca Marele Voievod Mihai;
 • 1940-1945 Şcoala primară de băieţi Triaj;
 • 1945-1950 Grupul Şcolar 16 februarie;
 • 1950-1953 Şcoala elementară 16 februarie;
 • 1953-1964 Şcoala elementară nr. 162;
 • 1964-1994 Şcoala generală nr. 162;
 • 1994 – 2012 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 162 Bucureşti;
 • 2012 – prezent Şcoala Gimnazială nr. 162 Bucureşti

În iunie 1929, moşierul Alexandru Al. Costescu donează  terenul din cartierul Giulești  pe care se vor construi actualul  imobil al şcolii, Piaţa  Giuleşti, biserica Adormirea  Maicii  Domnului şi ştrandul Giuleşti. În același timp donează și terenul din cartierul Chitila pe care se va construi Şcoala Gimnazială nr. 182 (şcoală ce se numește în prezent Școala Gimnazială Alexandru Costescu).

În anul 1934 este construit parterul actualei clădiri.

În timpul celui de-al doilea război mondial, imobilul şcolii a servit drept adăpost antiaerian precum şi sală de mese pentru populaţia săracă din zonă.

În urma creşterii populaţiei şcolare, în anul 1958 este proiectat și construit etajul I la vechiul imobil.

În anul 1972 este înlocuit sistemul de încălzire, trecându-se la sobe cu gaze, care au înlocuit sobele cu lemne. În acelaşi an, grupurile sanitare sunt mutate în interiorul şcolii, beneficiind şi de apă curentă.

In anul școlar 2002/2003, unitatea de învățământ avea cuprins în planul de școlarizare 16 clase, cu un număr de aproape 300 de elevi, procesul didactic desfășurându-se în două schimburi.

În anul 2004 este finalizată   construirea unei moderne săli de educaţie fizică cu o suprafaţă de 800 metri pătraţi, 4 vestiare  pentru  elevi, 2 vestiare  pentru  cadrele didactice, cabinet medical etc.

În anul şcolar 2005/2006 procesul didactic s-a desfăşurat, din cauza lucrărilor de consolidare care au avut loc la imobilul şcolii, în căminele  Grupului Şcolar pentru Transporturi Căi Ferate, actualul Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I, în condiții dificile, în săli de clasă improvizate din dormitoarele căminului şcolar internat.

La 1 septembrie 2006, fosta Grădiniță nr. 186 București este comasată cu Școala Gimnazială Nr. 162 București și devine structură a acesteia, cu două grupe de învățământ preșcolar.

La 1 septembrie 2007, școala devine independentă din punct de vedere financiar-contabil în urma procesului de descentralizare ( desființarea nucleelor contabile, școala aparținând până atunci de Colegiul Național Sfântul Sava ).

Începând cu anul școlar 2008/2009 se desfășoară programul educational A Doua Șansă care de adresează celor, care, din diverse motive, au abandonat cursurile școlare și doresc să iși continue studiile până la nivelul clasei aXa.

În anul 2014, începe procesul prin care podul școlii este transformat în mansardă, astfel încât suprafața disponibilă pentru procesul didactic se extinde cu încă 7 săli de clasă.

În anul 2020 este finalizată construirea celui de-al doilea imobil al gradiniței din strada Sângerului nr.23-27, procesul didactic beneficiind de un spațiu didactic suplimentar.

În prezent, Școala Gimnazială Nr. 162 București dispune de:

 • 23 de săli de clasă
 • 1 laborator de biologie
 • 1 cabinet de informatică
 • 1 laborator de fizică-chimie
 • 2 cabinete medicale
 • cabinet psihopedagogic
 • bibliotecă cu peste 14000 de titluri
 • 2 săli de sport
 • adăpost antiatomic
 • o frumoasă bază sportivă în aer liber cu terenuri multisport.

Toate sălile de clasă sunt dotate cu table smart, acces internet wi-fi, cu fibră optică și fiecare clasă de elevi are sala proprie. Mobilierul școlar este nou, sălile de clasă igienizate constant. Cadrele didactice dispun de laptopuri individuale.

Dacă în anul școlar 2002/2003, erau inmatriculați circa 300 de elevi la nivelul învățământului primar și gimnazial iar proceul didactic se defășura în doua schimburi, pentru anul școlar 2023/2024 sunt îmatriculați circa 650 de elevi/preșcolari/cursanți (învăţământ preşcolar, învăţământ primar, învăţământ gimnazial, învatamânt de tip A Doua Șansă ) care vor urma cursurile școlare intr-un singur schimb, cel de dimineața. Planul de școlarizare pentru anul școlar 2023/2024 cuprinde 4 grupe de prescolari -program prelungit, 10 clase învățământ primar, 8 clase învățământ gimnazial, 2 grupe A Doua Șansă.

Elevii școlii provin, de regulă, din medii defavorizate. Circa 45% provin din familii cu venituri modeste, din familii dezorganizate, reorganizate, monoparentale, din centre de plasament, cu părinții plecați la muncă în străinătate sau care sunt în grija bunicilor. Circa 25% dintre elevii școlii primesc burse de ajutor social.

Promovabilitatea la evaluările naționale se înscrie în media pe ţară.

Rezultate foarte bune se obţin în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar cu   clasări fruntaşe la faza pe municipiu şi la fazele naţionale.

În prezent, în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 162 se desfășoară foarte multe proiecte și programe educative: Aripi spre Viitor, Educație pentru viață, Școala de Vară, Mens sana in corpore sano, A Doua Șansă, etc. Elevii școlii beneficiază, gratuit, de cursuri de dans, volei fete și băieți, handbal fete și băieți, pregătire suplimentară pentru activități remediale sau pentru performanță.

Pentru perioada imediat următoare Şcoala Gimnaziale nr. 162 Bucureşti îşi propune:

 • Creşterea nivelului de pregătire şcolară în rândul elevilor;
 • Participarea permanentă a cadrelor didactice din şcoală la stagii de formare-perfecţionare;
 • Înfiinţarea unui ansamblu coral și a unei formații de dansuri populare care să valorifice aptitudinile elevilor şcolii;
 • Punerea în practică a unor programe de parteneriat cu şcoli similare din ţară şi străinătate
 • Păstrarea și respectarea tradițiilor scolii.

 

Director,

Stoican Dorin