Starea învățământului

 

 

Raport privind Starea învățământului pentru anul școlar 2021-2022

I. Managementul procesului de predare – ÎnvĂȚare – evaluare

 

 1. Dinamica și starea disciplinară a efectivelor școlare

 

Grădinița

 

Grupe NORMAL PRELUNGIT SĂPTĂMÂNAL
Nr. grupe Nr. copii Nr. grupe Nr. copii Nr. grupe Nr. copii
Grupa mică 0 0 1 23 0 0
Grupa mijlocie 0 0 1 27 0 0
Grupa mare 0 0 2 40 0 0

 

Școala

 

Nivel de invățământ Clasa Nr. clase Nr. elevi inscriși la inceput de an școlar Nr. elevi rămași la sfârșitul anului școlar Forma de învățământ Limba de predare
Primar Pregatitoare 2 46 49 zi româna
I 2 49 48 zi româna
II 2 55 49 Zi româna
III 2 49 46 Zi româna
IV 2 54 55 Zi româna
Gimnazial V 2 49 39 Zi româna
VI 2 54 54 zi româna
VII 2 48 46 Zi româna
VIII 2 53 53 zi româna
A Doua Șansă Anul IV 1 22 16 seral romana

 

 

Nr. elevi veniți Nr. elevi plecați Nr. elevi promovați Nr. elevi repetenți Cu situația școlară neîncheiată Alte situații Exmatriculați
15 10 439 23 0 0

 

Număr de elevi cu notele scăzute la purtare
Nivel de învățământ note intre 9.99 și 7 note sub 7 din care
TOTAL pentru absențe alte motive
Primar 1 1 0
Gimnaziu 17 11 3 8

 

 

Total absențe/ unitate

19152

Motivate Nemotivate
9825 9327

 

 

III. Managementul resurselor umane

 

 1. Încadrare personal

 

Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic
Nr. posturi Nr. persoane Nr. posturi Nr. persoane Nr. posturi Nr. persoane
39 3,5 4 14 14

 

Distribuierea pe grade a personalului didactic (numeric)

 

Personal didactic calificat Perosnal didactic
Fara def. Cu def. Grad II Grad I Doctorat Necalificat
7 15 6 11 0 0

 

Statut

 

Nr. cadre didactice: titulari Nr. cadre didactice: suplinitori Nr. cadre didactice: pensionari Nr. cadre didactice: asociati
24 15 3 0

 

 1. Programe de formare continuă urmate de personalul unității
 • TIC

–     Dezvoltarea competentelor didactice de evaluare a invatarii prin examene nationale la disciplinele din programele de examene nationale

–     Implementarea eficientă a curiculumului gimnazial

–     Managementul clasei de elevi

–    Managementul proiectelor

–    CRED

 

 

 1. Activitate cabinete de consiliere și asistență psihopedagocică

 

Tip activitate consiliere (individual, de grup) Număr beneficiari (elevi, parinti, cadre didactice consiliate) Probleme abordate Modalități de intervenție
Individuală

De grup

20 elevi, 3 părinți, 3 cadre didactice Prevenirea comportamentelor agresive

Optimizarea relației elev- părinte-cadru didactic

Stil de viață sănătos

Cunoaștere și autocunoaștere

Adaptarea elevilor la mediul școlar

Adaptarea școlii la nevoile elevilor

Testare si evaluare psihologică

Informare

Plan de dezvoltare personală

 1. Perfecţionare:    

– 3 inspectii tematice

– 6 inspectii  de specialitate

– 3 inspectii curente

– 1 inspecție specială

 1. Managementul educaȚiei nonformale

Activități educative

Activități

extrașcolare la nivelul unității

 

Parteneriate cu comunitatea locală

 

Programe şi proiecte derulate în colaborare cu: Ministerul Educaţiei, Prefectura, Inspectoratul Şcolar Al Municipiului Bucureşti, Inspectorate Judeţene, Casa Corpului Didactic, ONG-uri, societăţi comerciale Programe, proiecte  internaţionale

 

Competiții sportive

(fotbal, hambal, badminton, oină)

Olimpiada Națională a Sortului Școlar
Competiții sportive

(fotbal, hambal, badminton, oină)

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport Integrare Sustenabilă Socială și Educațională prin activități sportive NORWAY
Tabără Parâng Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport Integrare Sustenabilă Socială și Educațională prin activități sportive NORWAY
Tabără Eforie Nord Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport Integrare Sustenabilă Socială și Educațională prin activități sportive NORWAY
Activitatile sportive, artistice, vizionari de filme, piese de teatru, ateliere de educație rutieră, ateliere de educație financiară Primaria Sectorului 1 Educație pentru viață
Limba engleză, Dans Primăria Sectorului 1 Grădinița pentru Toți
Activitatile sportive, artistice, vizionari de filme, piese de teatru Primaria Sectorului 1 Școala de vară
Concursuri pe echipe Proiectul Ora de educație rutiera- Asociatia EDIT și ISMB
Vizionari spectacole de muzee, teatru, filme, circ Teatru Stela Popescu

Teatru Opera Comica

Circul Globus

Teatru Stela Popescu

Teatru Opera Comica

Circul Globus

Concursul „Fii pregatit pentru incendiu” Proiectul „ Pregatirea elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar in domeniul situatiilor de urgenta – ISMB
Schimb de bune practici cu elevii Școlii Banska Bistrita, Slovenia COSR Jocurile FOTE
Excursie Rânca

 

 1. Informații privind spațiile scolare
Număr spații
Săli de clasă 19
Cabinete 2
Laboratoare 2
Biblioteca 1
Sala de sport 1
Teren de sport 1
Cămin 0
Cantină 0
 1. Principalele dotari/ amenajari realizate in unitate
 • Reamenajarea corespunzatoare a bazei sportive
 • Igienizarea si amenajarea locului de joaca la gradinita din cadrul scolii
 • Dotarea cabinetului de informatica cu 1 tableta
 • Dotarea cancelariei și sălilor de clasă cu câte 1 tableta
 1. Managementul calitatii
 2. Analiza succinta SWOT
PUNCTE TARI

 • Ambient scolar placut, primitor, atmosfera recreativa
 • Baza didactico-materiala  buna
 • Existenta unei moderne  sali de educatie fizica
 • Rezultate foarte bune in competitiile sportive la care scoala a participat.
 • Unitate de grup in cancelaria scolii, poate si datorita numarului relativ mic de cadre didactice (38)
 • Derularea programului educational A DOUA SANSA; derularea proiectului international al UNEFS
 • Functioneaza program  de tip after school, în cadrul proiectului EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ

 

 • Numar mare de cadre didactice si elevi participante la sesiunile de referate si comunicari realizate la nivelul scolii
 • Descentralizare financiara
PUNCTE SLABE

 • Gradinita din cadrul scolii nu dispune de sali cu  unica functionalitate.
 • Lipsa unui laborator de fizica-chimie.
 • Cursurile scolare s-au desfasurat in doua schimburi
 • Scoala este normata doar cu 0.5 post de contabil
 • Inexistenta unui post de bibliotecar.

 

 

OPORTUNITATI

 • Cadre didactice tinere, dornice sa se afirme
 • Colaborarea scolii cu organizatii nonguvernamentale
 • Relatii bune cu Primaria Sectorului 1 si cu comunitatea locala, in general
 • Existenta  unor programe si proiecte educative la nivel local, national si international
AMENINTARI

 • O foarte mare parte dintre elevi provin din familii dezorganizate si cu posibilitati financiare extrem de reduse;
 • Amplasarea scolii langa o artera de circulatie aglomerata
 • Gastile de cartier
 • Concurenta scolilor din cartier
 • Scoala este situata la periferia orasuluui